Thực trạng thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam

Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Tài sản có được do tham nhũng thực chất là tiền của nhà nước, của nhân dân. Chính vì thế ngoài việc xử lý sai phạm thì cần tiến hành thu hồi tài sản để tránh thất thoát cũng là điều cần được quan tâm.

Thực trạng thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam

Trong nhũng năm qua, con số luật phòng chống tham nhũng đang mức cao. Năm 2011, tham nhũng gây thiệt hại tổng giá trị lên đến trên 11 ngàn tỷ đồng, tuy nhiên chỉ thu hồi được 300 tỉ đồng. Năm 2014 phát hiện 54 vụ tham nhũng với 68,5 tỷ đồng, thu hồi được 46,9 tỷ. Những số liệu này cho thấy, số tiền thu hồi lại được còn quá thấp so với số tiền mà tham nhũng gây ra.

Thực trạng cụ thể

Theo bản án ngày 15/12/2014 của TAND tối cao và Bản án ngày 9/6/2014 của TAND TP Hà Nội, vụ việc của Nguyễn Đức Kiên ( Bầu Kiên) tổng số tiền phải thu hồi lại là trên 100,146 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một quá trình, mới thu hồi được 21,111 tỷ đồng. Số tiền còn phải thi hành thu hồi để truy nộp ngân sách Nhà nước là trên 78,934 tỷ đồng.

Trường hợp của Huỳnh Thị Huyền Như, dựa trên kết quả bản án ngày 7/1/2015 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP HCM, tổng số tiền gần 14 nghìn tỷ đồng. Kết quả thi hành được trên 162,672 tỷ đồng, số tiền còn phải thi hành thu hồi là 10.921,53 tỷ đồng. Con số quá nhỏ so với số tiền tham nhũng kdlc được.

Có thể thấy thực trạng thu hồi tài sản tham nhũng tại Việt Nam vẫn chưa được tiến hành một cách có hiệu quả. Cần quyết liệt hơn.

Tại đây: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-ve-tham-nhung-trong-kinh-doanh.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *