Dao gạt mực xấu, mòn dẫn đến việc in bị sọc hoặc vệt mực trên sản phẩm. Trên tờ in hoặc vùng in: Sọc hay vệt mực có thể được phân tán theo chiều ngang trên toàn bộ tờ in, kéo dài từ mép đầu đến mép cuối của tờ in. Những đường sọc đậm với những chiều dầy khác nhau. Ở vùng tối của thang màu sẽ bị nhòe vì quá nhiều mực và tương tự đến vùng sáng. Ở vùng sáng cũng được in đậm hơn.

Những đường sọc đậm có chiều dầy thay đổi từ mảnh đến rất dầy bắt đầu từ mép đầu đến mép cuối của tờ in. Những sọc này là kết quả của việc điều tiết mực không tốt của dao gạt.

Nguyên nhân:
Những đường sọc trên là do sử dụng dao gạt mực quá tuổi thọ của nó. Dao trở nên mòn, gợn sóng, cong vênh, hoặc bị hư hỏng trong quá trình vệ sinh hay lắp đặt. Tóm lại, sọc khi in xuất hiện là kết quả của việc sử dụng dao quá giới hạn của nó. Một dao gạt cong vênh có thể tạo sọc mực đậm hoặc những vạch lớn là do việc lắp đặt kém hoặc do lực ép dao lớn quá mức cần thiết.


Những ảnh hưởng khác:
Hình ảnh tối hơn mong muốn do lớp mực quá dầy và do sự tăng diện tích của hạt tram (dotgain). Hiện tượng moiré có thể xuất hiện trong hình ảnh do sự bắt cầu của các hạt tram. Tóm lại, nó dẫn đến việc khó đạt được màu mong muốn (sai lệch màu), nhiều tông màu khác nhau trên cùng tờ in và tờ in bị dơ.

Đánh giá:
- Ở hình ảnh tầng thứ, kiểm tra xem tờ in có xuất hiện sọc hay không? Trong trường hợp xấu, thì tram sẽ bắt cầu với nhau.
- Ở in nét hay tram có diện tích lớn xuất hiện những vết mực rộng, hãy đo khoảng cách giữa các sọc mực. Nó sẽ tương đương với khoảng cách giửa hai ốc siết của thanh đỡ dao gạt mực. Đó là biểu hiện của dao bị cong vênh.
- Kiểm tra xem bề mặt của trục anilox sau khi được gạt mực xem có những vệt hay vạch mực không? Có thể quan sát với đèn chớp.
Dụng cụ: Kính soi tram 10-12x, thước dây, đèn chớp.


Sơ đồ trục in và dao gạt mực

Cách xử lý:
Cách chung: Thay dao gạt mực trước khi những tham số về chất lượng bị vượt hơn. Các mục tiêu kiểm soát thang tông màu có thể được dùng để theo dõi sự tăng diện tích hạt tram (dot gain). Một khi kết quả này vượt ra khỏi một giới hạn cho phép, cần phải thay dao gạt mực.
Hóa chất: không cần
Cách tiêu cực: Lô Anilox có thể bị trầy sướt, là kết quả những vật làm dao gạt mực ép lên lô Anilox. Lúc đó, lô anilox cần được thay thế hay khắc lại.

Sự Phòng ngừa:
Bước tích cực: Thay dao gạt mực trước khi những tham số chất lượng bị vượt hơn. Lắp đặt tấm lọc và nam châm để ngăn cản mảnh vỡ chà lên lô anilox làm hư lô. Bảo đảm rằng mép của dao gạt mực, mép này tiếp xúc với lô anilox, luôn được bảo vệ khi lưu kho hay vệ sinh để phòng ngừa bị mẻ hay bị sướt. Lập qui trình, thủ tục thay dao gạt mực để bảo đảm việc lắp đặt dao gạt này đạt yêu cầu. Một dao gạt mực không còn là một công việc bảo trì. Mà phải nghĩ nó là một dụng cụ kiểm soát chất lượng.

Nơi có thể yêu cầu giúp đỡ: Nhà sản xuất dao gạt mực để đánh giá chất lượng dao. Nhà sản xuất lô anilox để đánh giá sự hư mòn lô anilox. Nhà sản xuất máy in để chỉnh góc dao phù hợp và kích thước dao.

hình gốc hình in với dao gạt mực bị hư.


(Nguồn: Trường An Đức -Theo T/C Flexo & Gravure Asia)