Hi bạn!
Cty mình đã có 1 máy tính lắp trực tiếp với máy LQ 300 + II rồi.
Liệu mình có thể kết nối thêm 1 máy tính nữa với máy in kim này không bạn?
Khi mình cài Driver WIN7 thì hiện lên thông báo
"The printer is not installed
Please install EPSON LQ - 300 + II /P2 and try again"
Mình cảm ơn nhiều!