Nên làm gì khi máy in bị kẹt giấy(Paper Jammed)
1. Khi giấy bị kẹt trong quá trình in, cửa sổ printer sẽ hiển thị
Lưu ý: Cửa sổ hiển thị có thể khác ***u phụ thuộc vào loạI máy in và đời driver.
2. Lấy giấy bị kẹt ra bằng tay.

Để xoá bỏ lệnh in và bắt đầu in lại từ trang đầu:
1. Không cần ấn vào nút “Resume/Cancel” của máy in, nhấn vào “Display Print Queue” ở cửa sổ hiển thị “Printer”.
2. Chọn tên tài liệu mà bạn muốn huỷ bỏ in từ danh sách “***ument ***e”.
3. Chọn “Restart” từ thực đơn “***ument
4. Máy in bắt đầu in từ trang đầu tiên.

Để bắt đầu in từ trang tiếp theo.
1. Nhấn vào nút Resume/Cancel của máy in.
2. Cửa sổ hiển thị đóng và máy in bắt đầu in từ trang tiếp theo.

Nên làm gì khi máy báo hết giấy(Paper Out!)
Khi “Paper out!” được hiển thị, thực hiện những bước sau
1. Tiếp giấy vào bộ phận nạp giấy tự động.
Nhấn “>”để làm bước tiếp theo.
2. Nhấn nút “Resume/Cancel”
Nhấn “OK”. Cửa sổ hiển thị sẽ đóng lại.
3. Đèn nguồn của máy in nhấp nháy màu xanh và máy in bắt đầu in.
Khi in bắt đầu, “Printing” sẽ hiển thị.